Anna Ziaja works

Anna Ziaja paintings

Reprodukowane tutaj prace to obszerny zestaw prac graficznych wykonanych w technice: akwaforty, akwatinty, suchej igły i miękkiego werniksu.